Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Trao quà cho học sinh nghèo 

Học sinh nghèo nhận xe đạp của Đoàn thanh niên xã Tịnh Kỳ tặng

Bài viết liên quan